Hjem

SamfundsCup 2020 !


I årets landsfinale på Christiansborg d. 27. februar blev det eleverne, fra Rosborg Gymnasium med projektet ‘Erhvervsfag’, der løb af med sejren under temaer ÚDDANNELSE´. Stort tillykke til de dygtige og energiske elever fra Rosborg Gymnasium.


‘Erhvervsfag’ er en idé om et nyt projektforløb for folkeskolens udskolingselever, hvor der stiftes både teoretisk og praktisk kendskab til erhvevsfagene under tre hovedspor: Køkken, Omsorg og Håndværk. Tanken bag projektet er at øge interesse for, viden om og status af erhvervsuddannelser med afsæt i folkeskoleelevernes egen nysgerrighed. Projektet ramte på den måde ind i et politisk ønske om øget karrierelæring og større fokus på værdien af faglige og praktiske uddannelser.

 

Årets jyske vindere havde dog ikke en nem vej til sejren. De var oppe mod et stærkt felt,hvor Støvring gymnasium kom ‘projektorienteret folkeskole’ som skal sikre mangfoldighed i dannelse via differentieret projektundervisning til de dygtigste elever, som giver lærere mere tid med fagligt svagere elever. Næstved Gymnasium med projekt ‘praktikbanken’ - en app, som skal hjælpe de unge med at finde rette faglige hylde. Viborg Katedralskole kom med ‘Potential’, som sigter mod at mindske negativ social arv inden for uddannelsesområdet via en app. Svendborg Gymnasium havde  ‘Blue Light Filter´, som fjerner blåt lys fra skærmen og mindsker hovedpine og koncentrationsbesvær. Sidst menikke mindst Køge Gymnasium med ‘Quicklesson’ - en app der adresserer uhensigtsmæssig skærmbrugs konsekvens for læringen.


Så fra Forlaget Columbus, FALS og projektleder-triaden skal der lyde et stort tillykke til de glade vindere og deres lærer fra Rosborg Gymnasium.


De fire dommere Morten Christensen (BETA), Pia Kjærsgaard (Dansk Folkeparti), Svend thorhauge (Rad. V.), Lars Frisdahl (FFE) lagde særlig vægt på elevernes evne til at identificere en relevant problemstilling, indtænke konkrete realpolitiske overvejelser, projektets realiserbarhed og deres evne til at have afsøgt mulig opbakning i det lokale. 


Dommerne brugte inden kåringen af vinderprojektet lang tid på at give konstruktiv feedback til alle de deltagende projekter. De roste alle deltagernes formidling og deres evne til at ‘brænde igennem’  og var imponerede over den grundige research og det faglige arbejde, der lå til grund for alle projekterne.


Den årlige SamfundsCup er ligesom elevernes bidrag et projekt, og i år har mere end 22 skoler, 100 samfundsfagsklasser og over 2000 elever fra hele landet været med til at gøre det til virkelighed. Tak til alle Jer alle sammen. Vi glæder os allerede til årgang 2021!HVAD ER SAMFUNDSCUP?


SamfundsCup er en landsdækkende samfundsfagligt funderet innovationskonkurrence, hvor det handler om at give et bud på, hvordan man løser et samfundsfagligt problem - i dette skoleår under temaet ”MEDBORGERSKAB - rettigheder og pligter i et demokratisk samfund”.


SamfundsCup er en græsrodskonkurrence forstået på den måde, at de deltagende skoler samarbejder om afholdelse af lokale/regionale inspirationsdage, inden den lokale projektfase går igang.

Vinderne på de enkelte skoler går videre til de regionale finaler, der afvikles:


Regionalfinale for Jylland

Fredag d.5.2.2021 på Paderup Gymnasium

Regionalfinale for Sjælland

Mandag d. 8.2.2021 på Øregård Gymnasium

Regionalfinale for Fyn og Sydjylland

Tirsdag d. 9.2.2021 på Rødkilde Gymnasium


Vi tager selvfølgelig højde for Covid-19-situationen, når vi nærmer os og har et bedre overblik over, hvilke restriktioner der evt er på afviklingstidspunktet.


Selve finalen afholdes på Christiansborg i fællessalen i slutningen af februar 2021.


For eleverne er SamfundsCup en proces, der tilrettelægges lokalt af den pågældende lærer, og der er mange måder at organisere det på. Et fællestræk er dog, at de mange elever først vil arbejde med problemidentifikation under overemnet og derefter udvikle innovative løsninger. Det hårde arbejde kulminerer så ved henholdsvis, skole-, regional- og landsfinalen på Christiansborg.


De tre projektkoordinatorer Eva, Ditte og Janni er behjælpelige med koordinering af hele forløbet. Skriv blot til samfundscup2009@gmail.com


Se nærmere information om SamfundsCup 2021 nedenfor i årets folder.

TILMELDING TIL ÅRETS SAMFUNDSCUP


Tema for SamfundsCup 2021 er

MEDBORGERSKAB - rettigheder og pligter i et demokratisk samfund


Årets SamfundsCup landsfinale foregår virtuelt d. 5. marts 2021. Dommerpanelet består af Tommy Ahlers (V), Rosa LUnd (Ø), Uddannelseskonsulent ved Fonden for Entreprenørskab Lars Frisdahl og Morten Christensen fra udviklingsbureauet BETA, der har speciale i velfærdsinnovation.


Adgang til landsfinalen sker via regionalfinalerne, hvor der kåres to vindere for de tre regioner, henholdsvis Sjælland, Fyn og Sydjylland samt resten af Jylland.


Der afholdes regionalfinale for Sjælland på Øregård Gymnasium, for Fyn og Sydjylland på Rødkilde Gymnasium samt for resten af Jylland på Paderup Gymnasium.  I år foregår alle disse finaler virtuelt.


Region Sjælland: Øregård Gymnasium (Tovholder: Thor Banke th@oregard.dk)

Region Jylland: Paderup Gymnasium (Tovholder: Mikael Firlings Mouritsen, mo@paderup-gym.dk)

Region Fyn og Syddanmark: Rødkilde Gymnasium (Tovholder: Roar Futtrup Havemann Ipsen, ri@roedkilde-gym.dk)


De tre tovholdere vil informere om dagens program i løbet af januar på vores facebookgruppe.


Hvis der er yderligere spørgsmål, er man altid velkommen til at skrive på samfundscup2009@gmail.com eller til projektkoordinatorne bestående af:

Ditte Nørtoft Nielsen, Aarhus Katedralskole dn@akat.dk,

Eva Rix, Skanderborg Gymnasium er@skanderborg-gym.dk og Janni Ohrt, Rødkilde Gymnasium ja@roedkilde-gym.dk


Vi håber, at dette års udgave af SamfundsCup som sædvanligt er fyldt med nye såvel som ”gamle” engagerede elever og lærere.


Se ‘starter-kit’ med nogle hands-on redskaber til årets SamfundsCup.


Husk også at blive medlem af SamfundsCups facebookgruppe for lærere, hvor den løbende information om årets forløb vil foregå.


Link: https://www.facebook.com/groups/679209618838864/