Hjem

SamfundsCup © 2009

 

SamfundsCup 2019

SamfundsCup 2018 !

 

I årets landsfinale på Christiansborg på en solskinsfyldt fredag i starten af maj blev det eleverne Katrine Gade Christiansen og Alba Sofie Holmgaard fra Støvring Gymnasium med projektet ‘inCLUE’, der løb af med sejren. Projektet har til formål at lette dagligdagen for inklusionselever via et informationssystemet inCLUE, som bl.a giver folkeskolevikarer mulighed for hurtigt at kunne får overblik over de særlige aftaler og behov, der er i de enkelte klasser.

Årets nordjyske vindere var dog oppe mod et stærk felt. Eleverne fra de deltagende finaleskoler havde angrebet årets emne ‘SAMMENHÆNGSKRAFT’ fra forskellige faglige perspektiver, hvilket resulterede i stor variation i løsningerne. Eleverne fra Rødkilde Gymnasium kombinerede med deres velgærenheds-app på et ønske om at stimulere til egen fysisk aktivitet gennem det at gøre noget for andre. Eleverne fra Bjerringbro Gymnasium var optagede af at bidrage til en bæredygtig fremtid og havde derfor udviklet et pointsystem, der fungerer som et nudging-tillæg til den eksisterende Coop-app. Eleverne fra Ørestad Gymnasium havde fokus på udkantsproblematikken og med deres idé "Fuglereden" ville de slå to fluer med ét smæk ved at etablere et erhvervskollegium i Nakskov, der på en og samme tid kunne afhjælpe eksisterende problem med at få praktikpladser og give et boost til hussalget, idet en del af praktiktiden skulle gå med at istandsætte huse på Lolland. Eleverne fra Øregård Gymnasium fokuserede også på uddannelsessystem og havde udtænkt et nyt ‘fag’ EFU, som skulle erstatte de eksisterende valgfag i 8. og 9. klasse med praksiserfaring for udskolingseleverne med både erhvervsarbejde, frivillighed og bredere kendskab til de forskellige ungdomsuddannelser. Den sidste præsentation tog eleverne fra Svendborg sig af, og de var også optagede af at kombinere flere forskellige problemstillinger. De ville med deres løsning ‘ Don’t waste, Do Taste’ mindske madspild og gøre hverdagen nemmere for marginaliserede borgere.

Så fra Forlaget Columbus, FALS og projektleder-triaden skal der lyde et stort tillykke til de glade vindere og deres lærer fra Støvring Gymnasium.

 

De tre dommere Morten Christensen (BETA), Stine Brix (Enhedslisten) og Kenneth Christensen Berth (Dansk Folkeparti) lagde særlig vægt på, at de to piger i deres arbejde havde formået at konkretisere det abstrakte overemne ‘Sammenhængskraft" og zoome ind på en meget relevant og aktuel problemstilling i folkeskolen.

 

Dommerne brugte inden kåringen af vinderprojektet lang tid på at give konstruktiv feedback til alle de deltagende projekter. De roste alle deltagernes formidling og deres evne til at ‘brænde igennem’ og var imponerede over den grundige research og det faglige arbejde, der lå til grund for alle projekterne.

 

Den årlige SamfundsCup er ligesom elevernes bidrag et projekt, og i år har mere end 40 skoler, 100 samfundsfagsklasser og over 2500 elever fra hele landet været med til at gøre det til virkelighed. Tak til alle Jer alle sammen. Vi glæder os allerede til årgang 2019!

 

 

HVAD ER SAMFUNDSCUP?

 

SamfundsCup er en landsdækkende samfundsfagligt funderet innovationskonkurrence, hvor det handler om at give et bud på, hvordan man løser et samfundsfagligt problem - i dette skoleår under temaet ”TEKNOLOGI”.

 

SamfundsCup er en græsrodskonkurrence forstået på den måde, at de deltagende skoler samarbejder om afholdelse af lokale/regionale inspirationsdage, inden den lokale projektfase går igang.

Vinderne på de enkelte skoler går videre til

- de regionale finaler, der afvikles i uge 5 og 6 2019; mens selve

- finalen afholdes på Christiansborg fredag d. 1. marts 2019.

 

For eleverne er SamfundsCup en proces, der tilrettelægges lokalt af den pågældende lærer, og der er mange måder at organisere det på. Et fællestræk er dog, at de mange elever først vil arbejde med problemidentifikation under overemnet og derefter udvikle innovative løsninger. Det hårde arbejde kulminerer så ved henholdsvis, skole-, regional- og landsfinale på Christiansborg.

 

De tre projektkoordinatorer Eva, Ditte og Janni er behjælpelige med koordinering af hele forløbet. Skriv blot til samfundscup2009@gmail.com

 

Se nærmere information om SamfundsCup 2019 nedenfor i årets folder.

 

 

 

 

TILMELDING TIL ÅRETS SAMFUNDSCUP

 

Tema for SamfundsCup 2019 er TEKNOLOGI

 

Årets SamfundsCupfinale foregår i Fællessalen på Christiansborg fredag d. 1. marts 2019. Dommerpanelet er Kenneth Kristensen Berth fra Dansk Folkeparti, Andreas Kambskard, uddannelseskonsulent ved Fonden for Entreprenørskab og Morten Christensen fra udviklingsbureauet BETA, der har speciale i velfærdsinnovation.

 

Adgang til landsfinalen sker via regionalfinalerne, hvor der kåres to vindere for de tre regioner, henholdsvis Sjælland, Fyn og Sydjylland samt resten af Jylland.

 

Der afholdes regionalfinale på for Sjælland på Øregård Gymnasium, for Fyn og Sydjylland på Rødkilde Gymnasium samt for resten af Jylland på Skanderborg Gymnasium.

 

Region Sjælland: Øregård Gymnasium mandag d. 4. februar 2019 (Tovholder: Thor Banke th@oregard.dk)

Region Jylland: Skanderborg Gymnasium mandag d. 4. februar 2019 (Tovholder: Klaus Holleufer kh@skanderborg-gym.dk)

Region Fyn og Syddanmark: Rødkilde Gymnasium fredag d. 1. februar 2019 (Tovholder: Roar Futtrup Havemann Ipsen ri@roedkilde-gym.dk)

 

De tre tovholdere vil informere om dagens program i løbet af januar på vores facebookgruppe.

 

Hvis der er yderligere spørgsmål, er man altid velkommen til at skrive på samfundscup2009@gmail.com eller til projektkoordinatorne bestående af:

Ditte Nørtoft Nielsen, Aarhus Katedralskole dn@akat.dk,

Eva Rix, Skanderborg Gymnasium er@skanderborg-gym.dk og Janni Ohrt, Rødkilde Gymnasium ja@roedkilde-gym.dk

 

Vi håber, at dette års udgave af SamfundsCup som sædvanligt er fyldt med nye såvel som ”gamle” engagerede elever og lærere.

 

Se starter-kit med nogle hands-on redskaber til årets SamfundsCup.

 

Husk også at blive medlem af SamfundsCups facebookgruppe for lærere, hvor den løbende information om årets forløb vil foregå.

 

Link: https://www.facebook.com/groups/679209618838864/

 

Copyright © All Rights Reserved